» начало   » новини   » връзки   » контакти
   
   
За дружеството
Предмет на дейност
Управление
Дъщерни дружества
За акционера
Финансови отчети
   
       
 
Контакти

Инвеститорите могат да се запознаят с допълнителна информация в седалището на дружеството в гр. Пловдив с адрес на управление бул. „Христо Ботев” №82 всеки работен ден от 9 до 11:30 и от 13:30 до 16 часа. Лице за контакти- директор за връзки с инвеститорите.

 

гр. Пловдив
бул. „Христо Ботев” 82
тел.:   032 / 62 60 82
    032 / 62 60 83
    032 / 62 60 84
факс:   032 / 62 43 17
e-mail:   office@bthold.com

 

Изпълнителен директор   popov@bthold.com
Директор за връзки с инвеститорите   mihail@bthold.com
Главен счетоводител   kostadinov@bthold.com
Дирекция Търговска дейност   ruseva@bthold.com
Дирекция Превозна дейност и спедиция   ketipova@bthold.com