» начало   » новини   » връзки   » контакти
   
   
За дружеството
Предмет на дейност
Управление
Дъщерни дружества
За акционера
Финансови отчети
   
       
 
Дъщерни дружества
БУЛСТАТ: 207419622
Индет.номер: BG207419622
Седалище:   гр. Пловдив
Адрес на управление:   гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82, ет. 5
Капитал:   300 000 лева
Акции:   30 000 бр. по 10,00 лв. всеки един
Предмет на дейност:   - Внос и продажба на леки и лекотоварни автомобили, отдаване на леки и лекотоварни автомобили под наем, транспорт, превозни, спедиционни и транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, консултантски услуги, покупки на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид и всички други услуги и дейности, които не са забранени от закона.
Придобити акции от „БТХ” АД:   30 000 бр. = 100.00%
БУЛСТАТ: 103001238
Индет.номер: BG103001238
Регистрирано по: ф.д. № 5134/1995 г. на Варненски окръжен съд
Седалище:   гр. Варна
Адрес на управление:   гр. Варна, „Западна промишлена зона”
Капитал:   234 858 лева
Акции:   78 286 бр. по 3,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   17 470 бр. = 22.32%
БУЛСТАТ: 102003409
Индет.номер: BG102003409
Регистрирано по: ф.д. № 1538/1992 г. на Бургаски окръжен съд
Седалище:   гр. Царево
Адрес на управление:   гр. Царево, ул. „Михаил Герджиков” № 21
Капитал:   84 000 лева
Акции:   28 000 бр. по 3,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   9 291 бр. = 33.18%
БУЛСТАТ: 102004849
Индет.номер: BG102004849
Регистрирано по: ф.д. № 4076/1992 г. на Бургаски окръжен съд
Седалище:   гр. Бургас
Адрес на управление:   гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Индустриална” № 2
Капитал:   192 822 лева
Акции:   192 822 бр. по 1,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   45 061 бр. = 23.37%
БУЛСТАТ: 104056798
Индет.номер: BG104056798
Регистрирано по: ф.д. № 2062/1995 г. на Великотърновски окръжен съд
Седалище:   гр. Велико Търново
Адрес на управление:   гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 74
Капитал:   130 000 лева
Акции:   85 000 бр. по 2,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- продажба на горива и ГСМ
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   19 433 бр. = 29.90%
БУЛСТАТ: 105022852
Индет.номер: BG105022852
Регистрирано по: ф.д. № 72/1997 г. на Видински окръжен съд
Седалище:   гр. Видин
Адрес на управление:   гр. Видин, ул. „Пътя за ферибота” № 1
Капитал:   189 500 лева
Акции:   94 750 бр. по 2,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   32 000 бр. = 33.77%
БУЛСТАТ: 107001248
Индет.номер: BG107001248
Регистрирано по: ф.д. № 1029/1992 г. на Габровски окръжен съд
Седалище:   гр. Габрово
Адрес на управление:   гр. Габрово, ул. „Д-р Заменхоф” № 7
Капитал:   222 675 лева
Акции:   74 225 по 3,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   10 002 бр. = 13.48%
БУЛСТАТ: 111001357
Индет.номер: BG111001357
Регистрирано по: ф.д. № 1567/1991 г. на Окръжен съд - Монтана
Седалище:   гр. Монтана
Адрес на управление:   гр. Монтана, бул. „Трети март” № 145
Капитал:   119 214 лева
Акции:   39 738 бр. по 3,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   18 264 бр. = 45.96%
БУЛСТАТ: 115004125
Индет.номер: BG115004125
Регистрирано по: ф.д. № 1845/1997 г. на Пловдивски окръжен съд
Седалище:   гр. Пловдив
Адрес на управление:   гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 242
Капитал:   1 648 000 лева
Акции:   824 000 бр. по 2,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   21 082 бр. = 2.56%
БУЛСТАТ: 111000853
Индет.номер: BG111000853
Регистрирано по: ф.д. № 2295/1991 г. на Окръжен съд - Монтана
Седалище:   гр. Лом
Адрес на управление:   гр. Лом, ул. „Меланези” № 5
Капитал:   184 012 лева
Акции:   92 006 бр. по 2,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   29 659 бр. = 32.14%
БУЛСТАТ: 122014879
Индет.номер: BG122014879
Регистрирано по: ф.д. № 45/1989 г. на Софийски окръжен съд
Седалище:   гр. Самоков
Адрес на управление:   гр. Самоков, бул. „Македония” № 76
Капитал:   330 000 лева
Акции:   330 000 бр. по 1,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   29 935 бр. = 9.07%
БУЛСТАТ: 101007600
Индет.номер: BG101007600
Регистрирано по: ф.д. № 974/1997 г. на Благоевградски окръжен съд
Седалище:   гр. Петрич
Адрес на управление:   гр. Петрич, ул. „Свобода” № 6
Капитал:   385 564 лева
Акции:   192 782 бр. по 2,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   25 113 бр. = 13.03%
БУЛСТАТ: 119085275
Индет.номер: BG119085275
Регистрирано по: ф.д. № 536/1998 г. на Сливенски окръжен съд
Седалище:   гр. Нова Загора
Адрес на управление:   гр. Нова Загора, ул. „Асеновско шосе” № 2
Капитал:   126 000 лева
Акции:   42 000 бр. по 3,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- ресторантьорство и хотелиерство
- обмяна на валута
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   17 590 бр. = 41.88%
БУЛСТАТ: 120017015
Индет.номер: BG120017015
Регистрирано по: ф.д. № 229/1996 г. на Смолянски окръжен съд
Седалище:   гр. Смолян
Адрес на управление:   гр. Смолян, ул. „Околовръстна” № 1
Капитал:   374 000 лева
Акции:   74 800 бр. по 5,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - ремонт на автомобили
- производство и възстановяване на резервни части
- преустройство на автомобили
- автомобилни превози в страната и чужбина
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- посредническа, инженерингова и изследователска дейност
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   6 524 бр. = 8.72%
БУЛСТАТ: 120002732
Индет.номер: BG120002732
Регистрирано по: ф.д. № 171/1996 г. на Смолянски окръжен съд
Седалище:   гр. Девин
Адрес на управление:   гр. Девин, ул. „Освобождение” № 2
Капитал:   163 282 лева
Акции:   81 641 бр. по 2,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   22 571 бр. = 27.65%
БУЛСТАТ: 110001112
Индет.номер: BG110001112
Регистрирано по: ф.д. № 39/1989 г. на Ловешки окръжен съд
Седалище:   гр. Троян
Адрес на управление:   гр. Троян, ул. „Дунав” № 2
Капитал:   228 000 лева
Акции:   114 000 бр. по 2,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   23 051 бр. = 20.22%
БУЛСТАТ: 117002284
Индет.номер: BG117002284
Регистрирано по: ф.д. № 2758/1991 на Русенски окръжен съд
Седалище:   гр. Русе
Адрес на управление:   гр. Русе, бул. „Тутракан” № 92
Капитал:   113 556 лева
Акции:   37 852 бр. по 3,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- строителна, проектантска, консултантска, маркетингова, рекламна, посредническа, лизингова, факторингова дейност
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   7 650 бр. = 20,21%
БУЛСТАТ: 833066161
Индет.номер: BG833066161
Регистрирано по: ф.д. № 1313/2000 г. на Старозагорски окръжен съд
Седалище:   гр. Чирпан
Адрес на управление:   гр. Чирпан, ул. „Кочо Цветаров” № 56
Капитал:   62 220 лева
Акции:   62 220 бр. по 1,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   25 200 бр. = 40.50%

Освен горепосочените дъщерни дружества, „Български транспортен холдинг” АД притежава повече от 10 на сто от капитала и на

БУЛСТАТ: 822149410
Индет.номер: BG822149410
Регистрирано по: ф.д. № 2789/1991 г. на Пазарджишки окръжен съд
Седалище:   гр. Пазарджик
Адрес на управление:   гр. Пазарджик , ул. „Христо Смирненски” № 52
Капитал:   69 179 лева
Акции:   69179 бр. по 1,00 лв. всяка една
Предмет на дейност:   - автомобилни превози в страната и чужбина
- поддържане и ремонт на транспортни средства
- товаро-разтоварна дейност
- спедиторска дейност
- търговска дейност в страната и чужбина
- подготовка и квалификация на кадри
- всяка друга дейност, незабранена от Закона
Придобити акции от „БТХ” АД:   30 905 бр. = 44,67%